Tích điểm đổi quà VietStore365

11/06/2020 - 630

 

Với mỗi sản phẩm khi mua hàng thành công Quý khách sẽ nhận được điểm thưởng nhất định. 
Quý khách có thể sử dụng đổi điểm ngay cho bất kỳ lần mua hàng nào hoăc tích lũy cộng dồn. Và khi đổi điểm, điểm sẽ được quy ra thành tiền và trừ trực tiếp trên lần mua hàng đó. 

  • Quy cách đổi điểm: 1 điểm = 1.000 VND
  • Có thể sử dụng tuy chọn điểm của bạn để quy đổi. Thí dụ bạn có 100 điểm và muốn sử dụng 50 điểm để đổi cho lần đặt hàng này đều được miễn số điểm bạn cần sử dụng <= tổng số điểm thưởng bạn đang có.
  • Số điểm muốn quy đổi thành tiền <= giá trị của đơn hàng.
  • Điểm thưởng được đổi ra tiền và trừ trực tiếp khi mua hàng và chúng tôi không trả thưởng bằng tiền mặt.