Vietrace365 phối hợp cùng Quỹ mùa đông ấm thực hiện quyên góp thông qua giải chạy Run For Hua Nà.

26/02/2020 - 3

Vietrace365 phối hợp cùng Quỹ mùa đông ấm thực hiện quyên góp thông qua giải chạy Run For Hua Nà. Điểm trường Hua Nà đã được xây dựng mới với 01 lớp học 55m2, 1 nhà vệ sinh, 1 sân chơi kèm thiết bị sân chơi và quà tặng cho các bạn học sinh vào kì học mới của năm mới. MÙA ĐÔNG ẤM kêu gọi số tiền 330,461,000 VNĐ với các hạng mục xây dựng cụ thể như sau: